AKTIVITETER

Festdage small3

 Starup Ungdoms-
og Idrætsforening
Starup Skolevej 33 A
6100 Haderslev
cvr nr.: 31766818

 

DKkort2

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

INFORMATION

ORDENSREGLEMENT

for

Staruphallen og gymnastiksalen

1.Træning må kun finde sted i hallen og gymnastiksalen.

2.Boldspil på gange, i omklædningsrum og i redskabsrum er ikke tilladt.

3.Hallens og gymnastiksalens gulv må aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udenfor.

4.Enhver, der færdes i hallen, skal rette sig efter anvisninger fra hallens daglige ledelse.

5.Papir, flasker og andet affald må ikke henkastes i lokalerne, men skal anbringes i de dertil indrettede affaldskurve.

6.Rygning i hallen og i gymnastiksalen er ikke tilladt.

7.Alkohol må ikke indtages på hallens område, hverken inden- eller udendørs.

8.Efter brug sættes hallens materialer ordenligt på plads.

9.Som bruger har man erstatningspligt for skader forvoldt på udstyr/materialer under ophold på Halles område. Skulle der ske skade, er det vigtigt at få gjort os opmærksomme på det. Dette kan gøres til Service leder, Starup skole på tlf. 21 21 61 00 (området er videoovervåget). Der kan forventes et behandlingsgebyr ved erstatninger på ejendom, materialer og inventar.

10. Kun personer der har booked haltid må befinde sig på området

11. Området må ikke benyttes til sociale arrangementer.