HISTORIEN BAG STARFIT
 
STARUP – et attraktivt sted at bo og en by i udviklingstar1 grønne vokaler
 
Starup UIF er i samarbejde med Haderslev Kommune i færd med at gennemføre en meget spændende udvikling af Starup Hallen, der skal føre frem til realiseringen af det ombyggede og selvstyrende Starup Idræts- og Kulturcenter.
 
Udviklingsprocessen omkring udbygning af faciliteterne i Staruphallen har været en igangværende proces og et stort ønske hos foreninger, skole og lokalsamfundets borgere i mange år.
 
Til at håndtere denne proces har Starup UIF sammen med centrale brugergrupper i Starup nedsat en styregruppe for at håndtere dette arbejde. Repræsentanterne for styregruppen er:
 
Jeppe Markmann Olesen, Formand for Styregruppen
Kirsten Grauholm formand for hovedforeningen Starup UIF
Kim Sternkopf, Næstformand for hovedforeningen Starup UIF
Kim Kabelka, formand for skolebestyrelsen, Starup Fællesskole / SFO
 
Derudover er der nedsat en følgegruppe bestående af de centrale brugergrupper i Starup og omegn for at sikre den størst mulige lokale involvering og indflydelse på projektet.