Starup UIF

Starup Kultur- og idrætscenter

Seneste nyt: Realiseringen af fase 1 er i gang

I december 2020 godkendte Haderslev Byråd, at de støtter realiseringen af Starup Kultur- og Idrætscenter med 10.750.000 kroner. Med penge fra Haderslev Kommune er finansieringen på plads og vi har derfor endelig kunnet påbegynde realiseringen af fase 1 i Starup Kultur- og Idrætscenter.

 

Fase 1 består af:

 • en ny spring- og motorikhal 
 • en mellembygning, som kobler den nye og den eksisterende hal sammen

Det er arkitekter fra Tegnestuen Mejeriet, som sammen med tømrer- og snedkerfirmaet Cawo skal opføre vores nye hal.

 

Første spadestik blev taget den 28. oktober 2021 og vi glæder os til, at den nye hal og mellemgang står klar i sommeren 2022.
 

Om Starup Kultur- og Idrætscenter

Starup UIF er i samarbejde med Haderslev Kommune i færd med at gennemføre en meget spændende udvikling af Starup Hallen. Visionen er at skabe et moderne og fleksibelt kultur- og idrætscenter, som indbyder til aktiviteter for borgere i alle aldre.

Starup Kultur- og Idrætscenter skal fungere som et fælles samlingssted, hvor byens borgere kan mødes på tværs af interesser, alder og køn.

Et fælles samlingssted for alle
Det nye kultur- og idrætscenter skal opfylde alle de mange behov og ønsker, som borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i og omkring Starup har.

Eksempelvis vil Fællesskolen Starup-Øsby, SFO’en, Starup Børnehus, dagplejerne eller seniorer fra området få gavn af faciliteterne i det nye kultur- og idrætscenter i dagtimerne, mens foreningslivet og andre interessenter kan benytte faciliteterne om eftermiddagen og aftenen.

Sidst, men ikke mindst, skal udviklingen af Starup Hallen realisere en gammel drøm om at få et kultur- og idrætscenter, som er selvstyrende.

Læs hele visionen for Starup Kultur- og Idrætscenter her.

Et projekt med mange faser

Projektet omkring det nye kultur- og idrætscenter er meget ambitiøst og består af mange til- og ombygninger. Derfor er projektet opdelt i fem faser, som bliver realiseret en efter en i takt med, at finansieringen falder på plads. 

Fase 0: Renovering af eksisterende faciliteter
Fase 0 handler i korte træk om at løse de største udfordringer og renovere de af vores halfaciliteter, som har brug for et tidssvarende løft.

Blandt andet bygger vi et nyt og større depot, hvor vi får meget mere plads til vores mange gymnastikredskaber og samtidig bliver der plads til et nyt fodbolddepot tættere på boldbanerne. Med et nyt depot, får vi frigjort ekstra kvadratmeter i det gamle, som vi kan bruge til at udbyde endnu flere aktiviteter til borgerne i Starup.
 

Derudover skiftes det eksisterende tag og de eksisterende ovenlysvinduer, ligesom der indsættes nye vinduer i både gymnastiksal og hal, så vi får en masse naturligt lysindfald begge steder. På den måde bliver det meget lettere at følge med i, hvad der sker i vores lokaler. Sidst, men ikke mindst, bliver de eksisterende omklædningsfaciliteter renoveret.

Fase 0 er gennemført.

Fase 1: En spring- og motorikhal
Første fase i projektet handler om at bygge en ny hal med moderne springfaciliteter. I Starup er der et stort behov for at kunne tilbyde gode gymnastik- og springfaciliteter til Starups mange gymnaster. Vi har flere gymnastikhold, som i dag benytter faciliteter i andre byer og de gymnaster vil vi meget gerne hente hjem igen til Starup.

I forbindelse med etableringen af den nye spring- og motorikhal skal der ligeledes laves en sammenbygning med den eksisterende hal ligesom der skal bygges et redskabsdepot.

Fase 1 påbegyndes i 2021 og forventes afsluttet i 2022.

Fase 2: Et kultur- og træningshus

Når den nye spring- og motorikhal står klar, skal den overtage de aktiviteter, som hidtil har foregået i gymnastiksalen. Dermed kan ombygningen af den nuværende gymnastiksal påbegyndes, så Starup Kultur- og Idrætscenter tilføres et kultur- og træningshus.

Tanken er, at der i stueplan i gymnastiksalen etableres et fitnesscenter med moderne træningsfaciliteter. Ovenover fitnesscenteret etableres der et nyt dæk, som skal rumme en stor forsamlingssal, der kan deles op efter behov.

Fase 3: Et kulturhus
I fase 3 skal caféen og køkkenet ombygges, så det bliver muligt at lave mad til eksempelvis skole og daginstitutioner i Starup eller at købe aftensmaden med hjem efter endt aktivitet i kultur- og idrætscenteret. Tanken er, at kulturhuset bliver byens mødested, hvor man mødes formelt eller uformelt på tværs af interesser, alder og køn.

Derudover består fase 3 af en nybygning af indgangspartiet og en foyer med trappenedgang.

Fase 4: En aktivitetssal
Projektets fjerde og sidste fase handler om at opføre en ny aktivitetssal med gode forbindelser til den eksisterende bygningsmasse. Aktivitetssalen er et supplement til de to haller med en dimension, der blandt andet passer til rytmisk gymnastik, dans, kampsport, arrangementer og forsamlinger.

KØB en folkeaktie

Som privat person kan du støtte projektet ved at købe en folkeaktie. Folkeaktien koster ikke et fast beløb, så du bestemmer helt selv, hvor meget du ønsker at give i støtte. Intet beløb er for stort eller småt – hver en krone tæller.

Vi udbyder folkeaktier i fire klasser

 • Hvid: 1 – 999 kroner
 • Bronze: 1.000 – 2.499 kroner
 • Sølv: 2.500 – 4.999 kroner
 • Guld: 5.000 kroner eller mere

Når Starup Kultur- og Idrætscenter står færdigt, laver vi en sponsorvæg, hvor alle, som har købt en folkeaktie i klasserne: bronze, sølv og guld, bliver skrevet på. Det er helt frivilligt, om man vil nævnes på sponsorvæggen eller ej.

Sådan betaler du for din folkeaktie
Du kan betale din folkeaktie på følgende måder:

 • Via DGI’s gavefond: https://gaveindsamling.dgi.dk/ – Find ’Starup Kultur- og Idrætscenter’.
 • Via bankoverførsel til bankkonto: 9892 306 216 8063. Husk ved overførslen at angive navn og adresse
 • Via MobilePay til: 30651

Kan du opnå skattefradrag?
Ja, det kan du, hvis du indbetaler via DGI’s gavefond. Når du betaler, skal du oplyse dit cpr.nr., så DGI kan videregiveoplysningerne om dit bidrag til Skat.

 
Køb et sponsorat

Ejer du eller kender du et firma, som har lyst til at støtte realiseringen af fase 1 i Starup Kultur- og Idrætscenter, så udbyder vi sponsorater i fire klasser.

Platinsponsorat (50.000 kroner eller mere)
Køb et platinsponsorat og støt fase 1 i Starup Kultur- og Idrætscenter med 50.000 kroner.

Du får til gengæld:

 • Gratis reklame på vores Facebookside
 • Dit firmanavn på vores sponsorvæg
 • En invitation til et særligt arrangement for alle sponsorer, når projektet er realiseret
 • Et gratis reklameskilt i 3 år i den nye hal  

Guldsponsorat (20.000 kroner)
Køb et guldsponsorat og støt fase 1 i Starup Kultur- og Idrætscenter med 20.000 kroner.

Du får til gengæld:

 • Gratis reklame på vores Facebookside
 • Dit firmanavn på vores sponsorvæg
 • En invitation til et særligt arrangement for alle sponsorer, når projektet er realiseret

Sølvsponsorat (10.000 kroner)
Køb et sølvsponsorat og støt fase 1 i Starup Kultur- og Idrætscenter med 10.000 kroner.

Du får til gengæld:

 • Gratis reklame på vores Facebookside
 • Dit firmanavn på vores sponsorvæg
 • En invitation til et særligt arrangement for sponsorer, når projektet er realiseret

Bronzesponsorat (5.000 kroner)
Køb et bronzesponsorat og støt fase 1 i Starup Kultur- og Idrætscenter med 5.000 kroner.

Du får til gengæld:

 • Gratis reklame på vores Facebookside
 • Dit firmanavn på vores sponsorvæg
 • En invitation til et særligt arrangement for sponsorer, når projektet er realiseret

Sådan køber du et sponsorat
Hvis du gerne vil købe et sponsorat, er der to måder, du kan gøre det på:

Køber du dit sponsorat på DGI’s Gaveindsamling, får du fradrag for dit sponsorat automatisk, da DGI videresender oplysningerne direkte til Skat.

Spørgsmål til sponsorater
Har du spørgsmål til sponsoraterne, er du meget velkommen til at kontakte:

Erik Petersen
Mail: eptn.invest@gmail.com
Telefon: 40 17 88 15

Jeppe Markmann Olesen
Mail: mail@jeppeolesen.dk
Telefon: 22 60 37 71

Det siger ejendomsmæglerne

”Starup er et eftertragtet og utroligt populært byområde for såvel den yngre som ældre generation. Starup tilbyder alle moderne faciliteter som en velfungerende skole, daginstitutioner, idræt for alle, et godt foreningsliv, skøn natur og kort afstand til Haderslev.

 

En etablering af Starup Kultur- og Idrætscenter vil kun styrke vores fælles by. En stor sidegevinst ved denne popularitet er stigende huspriser og korte salgstider”.

Udtalelse fra Ivan Filtenborg, EDC

Vi oplever Starup som værende et yderst attraktivt og aktivt lokalområde, der er præget af en god stemning beboerne imellem og hvor aktivitet, udvikling og ikke mindst troen på fremtiden og byens udvikling er i top.

 

Overordnet set er Starup en by, der på mange vigtige parametre udsender positive signaler om udvikling frem for afvikling. Således blev den lokale Kiwi forretning, som en af de få butikker i Sønderjylland, bevaret og omdannet til Spar Købmand. Ligeledes er der bl.a. kommet restaurant/Diner og fitnesscentre til byen.

 

At det er de positive fortællinger om investering og udvikling, der præger overskrifterne, er på mange måder selvforstærkende, fordi mennesker generelt har lyst til at bo i et område, der er i vækst og positiv udvikling.

 

Realiseres Starup Kultur- og Idrætscenter, som håbet og forventet, vil det i vores optik kun være endnu et vidnesbyrd om, at Starup er et godt sted at bo og bosætte sig, og dette vil uden tvivl også have en positiv effekt på den i forvejen gode salgbarhed af huse i Starup

Udtalelse fra Jakob Nørgaard Nielsen, Home

Følg med i projektets økonomi

Her kan du følge med i projektets økonomi i takt med, at vi sælger folkeaktier og modtager donationer fra fonde og sponsorer.

Kommunalt tilskud

Haderslev Kommune: 10.750.000 kroner

DGI gaveindsamling

DGI gaveindsamling: 232.472 kroner

Fonde

SE Vækstpulje: 250.000 kroner

BHJ-Fonden: 200.000 kroner

Projektkonto

Status på projektkontoen pr. den 21. januar 2021: 961.198 kroner.

Projektkontoen indeholder beløb fra:

 • salg af folkeaktier
 • donationer fra mindre fonde
 • Starup UIF
 • Starup Festdage

Find projektets ambassadører

Her finder du en oversigt over alle projektets ambassadører, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om projektet eller salget af folkeaktier:

 

 • Jeppe Markmann Olesen
 • Brian Bendix Kjeldsen
 • Kim Sternkopf
 • Lasse Balsgaard
 • Morten Bill
 • Marianne Hommelhoff
 • Allan Frandsen
 • Peter Balsgaard
 • Nicolai List
 • Ib Overgaard
 • Jesper Vestergaard
 • Thomas Lauenborg
 • Karsten Mikkelsen
 • Karen Bollesen
 • Mogens Bollesen
 • Lars Hyrup
 • Morten Hahn Jeppesen
 • Ole Fryd Jensen
 • Anders S. Nielsen
 • Kenneth Faaborg
 • Michael K. Hansen
 • Søren Lund Larsen
 • Jesper Enevoldsen
 • Laila Detlefsen
 • Mette Detlefsen
 • Flemming Sejlund
 • Marie Riis Andersen
 • Lise Uldal Kræmmergård
 • Rikke-Marie Salihu
 • Søren Ammitzbøll
 • Erik Weitling Petersen
 • Karl Erik Olesen
 • Jørn Lang
 • Jeppe Kræmmergaard
 • Anders Enevoldsen
 • Erik Nøddesbo
 • Ole Lehtonen
 • Claus Sørensen
 • Kim Kabelka
 • Mette Rudebeck Knudsen
Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor sælger vi folkeaktier?
Starup Ungdoms- og Idrætsforening ønsker at udvide og udvikle Staruphallen og dens faciliteter, så vi får nogle tidssvarende faciliteter, der imødekommer vores behov. Starup er en by i vækst og vi har brug for et moderne samlingssted, hvor der er plads til, at borgere i alle aldre kan dyrke kultur, fællesskaber og idræt. Derfor har Starup UIF indgået et samarbejde med Haderslev Kommune om at udvide og udvikle Staruphallen, så den i nær fremtid bliver til Starup Kultur- og Idrætscenter.

Hvad støtter du, når du køberen folkeaktie?
Udviklingen af Starup Kultur- og Idrætscenter er inddelt i fire faser, som bliver realiseret én efter én. Køber du en folkeaktie, støtter du projektets første fase, som blandt andet indeholder etableringen af en moderne spring- og motorikhal.

Den nye spring- og motorikhal bliver opført mellem den eksisterende hal og multibanen. Imellem de to haller bygger vi en flerfunktionel mellemgang med faciliteter, som indbyder til opvarmning, løbetræning, leg, klatring og sociale aktiviteter. Derudover opfører vi et stort redskabsdepot ved den nye hal.

Vi håber, at du vil bakke op om fællesskabet og investere i projektets første fase – både for din egen, din families og ikke mindst Starups fremtid.

Hvad er gevinsten ved Starup Kultur- og Idrætscenter?

 • Starup Kultur- og Idrætscenter bliver byens nye værested, hvor du kan komme og se på, opholde dig som tilskuer, nyde en kop kaffe og måske få lyst til at deltage i en af de mange aktiviteter eller kulturelle arrangementer, som vi kan udbyde i de nye rammer.
 • Nye faciliteter giver plads til flere aktiviteter, så du og din familie kan tage afsted sammen og dyrke individuelle aktiviteter på samme tid.
 • Dagplejen, daginstitutionerne, skolen og SFO’en kan bruge de nye faciliteter i dagtimerne.
 • Der kan udbydes mange flere aktiviteter til de ældre indenforkultur, samvær og motion.
 • De unge får et sted, hvor de kan hænge ud.

Måske dyrker du ikke idræt og kommer derfor ikke regelmæssigt i Staruphallen. Hvorfor skal du støtte projektet?
Det skal du, fordi Starup Kultur- og Idrætscenter bliver meget mere en blot et sted, hvor man dyrker idræt. Kultur- og idrætscenteret bliver nemlig et nyt naturligt samlingssted, som skaber grobund for nye aktiviteter og hvor der er plads til afholdelse af kulturelle arrangementer, ældreaktiviteter mv.

Måske har du børn eller børnebørn, der går i dagpleje, daginstitution eller skole i Starup? De får fantastiske rammer at udfolde sig på og et sted, hvor de kan mødes med hinanden.

Kan du opnå skattefradrag?
Ja, det kan du. Det nemmeste er, hvis du indbetaler via DGI’s gavefond. Når du betaler, skal du oplyse dit cpr.nr., så så videregiver DGI automatisk oplysningerne om dit bidrag til Skat.

Du kan også opnå skattefradrag, hvis du indbetaler via Mobilepay eller bankoverførsel, men så skal du selv huske at indberette din støtte.

Kan vi være sikre på, at vi får et kultur- og idrætscenter?
Ja, det kan vi! Men projektets omfang og udbud af faciliteter afhænger naturligvis i høj grad af, hvor meget vi samler ind. Den samlede økonomi for fase 1 er på cirka 21,5 millioner kroner ekskl. moms og målet er, at vi sælger folkeaktier for minimum 1 million kroner. Haderslev Kommune har lovet, at de støtter fase 1 med halvdelen af den samlede økonomi, mens resten skal finansieres via fonde og sponsorater.

Kontakt

Projektgruppen
Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte formand, Jeppe Markmann Olesen, på mail: mail@jeppeolesen.dk eller telefon: 22 60 37 71.   

Kommunikation
Har du en idé til en god historie, kan du kontakte Mette Rudebeck Knudsen på mail: metterudebeck@hotmail.com  

Lars Fuglsig

Problemer med adgang via brik eller andre akutte og driftmæssige forstyrrelser henvises til:

Booking af hallen

Har du brug for at booke enten Gymnastiksalen, Den store sal eller Springsalen. Så brug formularern på siden her: 

https://forms.office.com/r/xM1hQ250rG 

Så vil Centerchefen gennemgå bookningen og vende tilbage. 

Ris og Ros – Forslag til forbedringer

Har du noget, du gerne vil foreslå, som forbedring til vores alle sammens Starup Kultur og Idrætscenter. Så tøv ikke med at skrive til os. Du kan bruge formularen her under: 

5 + 12 =

Status på indsamlingen

21500000
12400000

*Projektet blev igangsat, da vi nåede 12.000.000 kroner, som er beløbet til projektering, udbud og opførelse af hal og mellemgang. Beløbet fra 12.000.000 til 21.500.000 kroner er til inventar, springfaciliteter og udvendige arealer m.m.

Følg OS på facebook

Starup Kultur- og Idrætscenter har fået sin egen Facebookside, hvor du kan følge med i projektet. Du finder siden her: Starup Kultur- og Idrætscenter.

Det Siger borgerne i starup

‘Som familie støtter vi selvfølgelig op om folkeaktien, og bakker 100 procent op om Starups fremtid. Vores familie vil være brugere af de nye faciliteter mange år fremover.’

Susanne Thomsen og Ole Lauridsen

Nyheder

Støt Vores Sponsorer